odia

ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ମିଛରେ ଭଲ ପାଇ ଦେଖ ଥରେ ହେ ବର୍ଷା ରାଣୀ; ମୁଁ' ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କେତେ ମୋ' ପ୍ରେମର ଇଲାକାରେ।। ମୋ' ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ତୁମେ ବା କାହିଁ ଜାଣିବ? ମୋ' Continue Reading

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :