odia film

ଓଡିଆ ସିନେମା କିଙ୍ଗ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ | କିଙ୍ଗ୍… ସୁପରଷ୍ଟାର୍… କାକାଙ୍କ ଯୁଗର ସମାପ୍ତି | ଓଡିଆ ସିନେମା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେପକାଇବା | ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ Continue Reading

ହେ....ବିଜୟ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ........ "ସହର ଜଳୁଛି" ତୁମରି ସ୍ମୃତି ରେ "ରାକ୍ଷୀ ଭିଜି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହରେ", "ସହରୀ ବାଘ" ଟା ଶୋଇ ଗଲା ପରେ "ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ" ଟା ଝୁରି ହୁଏ ରେ Continue Reading

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :