swadhinata-dibasa OdiaLive Odia

ପରାଧୀନ ଭାରତ !!!

  • August 14, 2020
  • 0 Comments

ପରାଧୀନ ଭାରତ:- ସ୍ୱାଧୀନତା ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଗାଥା, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ। ଆବଦ୍ଧ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ଚାହେଁ, କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡବିକ୍ରି କରି ରହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଲକ୍ଷ ନେଇ […]